Náš klub vznikol 17.07.2007 a zhruba za rok sme mali vyše 80 registrovaných členov čo napredovalo tomu aby sme vytvárali ekonomické, materiálno – technické a odborné podmienky propagovať tento krásny a srdcu blízky šport.

Bowling Klub City Bowling Poprad zorganizoval ako jediný v rámci SBWZ na Slovensku amatérsku súťaž v bowlingu v kategórií základné školy a v kategórií stredné a vysoké školy. V kategórií základné školy sa do súťaže zapojilo 10 škôl. Každá škola delegovala po dve družstvá – teda spolu 20 družstiev. Celkovo sa zapojilo do súťaže 138 žiakov. Túto súťaž žiaci hrali 7 mesiacov.

V kategórií stredné a vysoké školy sa zapojilo 6 škôl. 5 stredných a jedna vysoká. Celkovo sa do súťaže zapojilo 74 študentov a k víťaznému koncu ich delilo 7 mesiacov. Na vyhodnocovanie súťaže boli prizvaní predstavitelia mesta ako i zástupcovia regionálnych novín Poprad a televízia Poprad. Priebeh súťaže bol pravidelne komentovaný v novinách Poprad a sporadicky aj v Podtatranských novinách.Zvolená forma organizovanej súťaže ako i bezplatné poskytovanie bowlingovej haly v rámci vyučovania telesnej výchovy v plnej miere naplnili poslanie klubu v oblasti aktívnej propagácií tohto mladého športu medzi mladými.

Touto formou bola daná ďalšia alternatíva mládeži na aktívne trávenie voľného času. V rokoch 2007/2008 taktiež prebiehala firemná liga do ktorej sa zapojilo 21 družstiev čo znamenalo ,že sa zapojí 130 hráčov. Súťaž prebiehala 10 mesiacov v základných troch skupinách. V polovici súťaže boli skupiny prerozdeľované podľa umiestnenia do skupín tak aby boli sily rozdelené férovo.