Skupina  Základné školy

 

1.miesto: ZŠ Tajovského

2.miesto: ZŠ  Jarná

3.miesto: ZŠ  Dostojevského A

4.miesto: ZŠ  Komeňáčik  A

5.miesto: ZŠ  Dostojevského  B

6.moesto: ZŠ  Komeňáčik  B

Najlepší jednotlivec

Skupina  Stredné školy

 

1.miesto: Obchodná Akadémia

2.miesto: SSOŠ  Veľká

3.miesto: Stredná Zdravotnícka škola

4.miesto: Spojená škola D.Tatarku

Najlepší jednotlivec

Ocenenia